Ohjeet Jytyn jäsenille toisen liiton työtaistelun varalle

5.10.2018

Jyty ja muut ammattiliitot ovat vaatineet maan hallitusta vetämään pois työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 20 tai tuoreimmassa muutosesityksessä alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Jytyllä oli voimassa irtisanomislakiesitystä vastaan ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökielto 26.-28. syyskuuta.

Nyt lokakuun alussa useat ammattiliitot ovat julistaneet uusia ylityö -ja vuoronvaihtokieltoja sekä poliittisia lakkoja hallituksen irtisanomislakiesitystä vastaan.Tässä tilanteessa Jytyn jäsenet eivät osallistu muiden ammattiliittojen jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä lakonalaisen työn tekemiseen, vaan tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä.

On myös syytä muistaa, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Mikäli järjestöllisiä toimia on tarve laajentaa, Jytyn liittohallitus tekee niistä erikseen uuden päätöksen.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto.