Vuosikokous uutiset

27.9.2018

Vuosikokous on pidetty iloisessa seurassa Paiholan Erämajalla.

Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa vuodelle 2019:

- Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 4 jäsentä

- Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Romppanen

- Hallituksen jäseniä ovat Asko Kirjavainen, Timo Pesonen,

Riitta Rosenius ja Sari Pykäläinen. Hallituksen varajäsenenä on Anita Luhanko

- Toiminnantarkastaja on Minna Kudjoi varahenkilönä Jyrki Pehkonen

- Jäsenmaksu on edelleen 1,32% ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Kannatusjäsenmaksu on 36€/vuosi

- Yhdistyksen säännöt muuttuivat hieman, liittohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

- Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle

Uusi hallitus kokoontuu tammikuussa 2019 järjestäytymiskokoukseen.