Oppaat

 

Työntekijät ja työnantajat sopivat työ- tai palvelussuhteen ehdoista. Ehtoja säädellään yhteisillä työtä ohjaavilla normeilla kuten lainsäädännöllä ja kollektiivisilla sopimuksilla. Työnteon muodot, työtehtäviin sisältyvät vastuut ja ammattialojen haasteet vaihtelevat kuitenkin alakohtaisesti. Ammatillisuus tarkoittaa työotetta ja tapaa työskennellä, mikä kehittyy koulutuksin, työssä pätevöitymällä ja työyhteisön tuella.

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Oheiset ammatilliset oppaat kertovat näiden alojen arjesta ja ajankohtaisista asioista. Niissä käsitellään mm. työehtojen erityiskysymyksiä ja alojen kehitystä sekä esitellään jytyläisiä hyvän työn tekijöitä.