Jäsenasiat

Yhdistyksen prosentuaalinen jäsenmaksu vuonna 2023 on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk. ( esim. maksu palkattomalta ajalta mm. karenssi, Kelan peruspäiväraha, kuntoutustuki, perhevapaa-aika)

Opiskelijajäsenyys on 0€/vuosi. Mikäli opiskelija tekee jäsenyytensä aikana työssäoloehdonmukaisesti töitä, maksaa hän tuolta ajalta yhdistyksen prosentuaalista jäsenmaksua.

Kannatusjäsenmaksu on 36€/ vuosi

Varusmies- ja siviilipalvelusajalta jäsenmaksu 0 € / vuosi


Turva työttömyys- ja lomautustilanteissa

 

Ammattiliitto Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa.

Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä.

Työttömyyskassa neuvoo sinua työttömyysetuuden, vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa.

Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian.

Lue lisää työttömyyskassan nettisivuilta.

Jäsenetumme v.2023

 

Yhteyshenkilö jäsenetuuksissa on sihteeri Anita Luhanko. Ole Anitaan yhteydessä tekstiviestillä, whatsapilla tai sähköpostilla jos sinulla on kysyttävää jäsenetuuksiin liittyen.

Jäsenetuudet päivitetään tammikuun 2023 aikana