Tule meille luottamusmieheksi!

5.11.2018


Hei,

Jos olet Jyty Kontiolahti ry:n jäsen ja Kontiolahden kunnan työntekijä.

tule meille luottamusmieheksi!

Jytyn luottamusmiesvaalit toimitetaan 1- 23.11.2018 Kontiolahdella jytyläisillä työpaikoilla.

Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä heidän varaedustajansa.

Luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta 1.1.2019 - 31.12.2020.

Jos haluat olla vaikuttamassa, niin tule mukaan, nyt on se hetki!

Asetu ehdolle!

Ehdolle asettuminen luottamusmiesvaalissa on helppoa.

Ehdokkaaksi haluavan tulee toimittaa ehdokassuostumuslomake (liitteenä) vaalitoimikunnan jäsenille ennen ehdolle asettumisajan päättymistä.

Ehdokasasetteluajan jälkeen otamme kaikkiin ehdokkaisiin vielä erikseen yhteyttä, jolloin kerromme lisäohjeita.

Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalin toimittamisajankohtana palvelussuhteessa Kontiolahden Kuntaan.

 

Vaalitoimikunta:

Ehdokaslomake tulee toimittaa allekirjoitettuna perjantai 23.11.2018 mennessä

Nuorisopalvelut Anita Luhanko p. 050 428 5095/ anita.luhanko@kontiolahti.fi

TAI

Tekniset palvelut Timo Pesonen p.050 428 5087/ timo.pesonen@kontiolahti.fi

 

Luottamusmiehenä saat mm. seuraavia etuja: 

Pääluottamusmiehen tehtävien hoitamiseen työnantaja maksaa pääluottamusmiehelle luottamusmieskorvausta 1.5.2018 alkaen 94€/k

Pääluottamusmiehen tehtävien hoitamiseen on käytettävissä 7 tuntia 18 minuuttia/viikko. Ajankäytön järjestämisestä työpaikalla työaikana sovitaan pääluottamusmiehen ja esimiehen kesken

Yhdistys maksaa kaikille luottamusmiehille työstä ja toiminnasta vuosikorvausta 150€.

Luottamusmiehenä tai pääluottamusmiehenä olet myös oikeutettu yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseen. Kalenterivuosittain palkallista luottamusmieskoulutusta voit saada 30 päivän ajalta, yhteistoimintakoulutusta 2 viikolta ja työsuojelukoulutusta 2 viikolta.

Enintään 30 päivän ammattiyhdistyskoulutus ei vähennä lomanmääräytymisvuoden vuosilomaa.

Tukea saat:

                 -paikalliselta yhdistykseltä (Jyty Kontiolahti ry)

                 -muilta luottamusmiehiltä

                 -aluetoimistolta

                 -liiton lakimiehiltä

                 -koulutukseen osallistuvilta muilta pääluottamusmiehiltä

JOS haluat vielä lisätietoja ota yhteys Eija Romppaseen (nykyinen pääluottamusmies)

p.050 575 6328 / eija.romppanen@kontiolahti.fi